info@smartprint24.com  739 264 684
  Registration     Login

Registration

Account

Company's registration data

Shipping details

Notes

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Imagine s.c. Dominika i Krzysztof Pamuła, Cholerzyn 501 Cholerzyn.
Zarejestrowani użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

I want to receive your newsletter "Imagine B2B"

zaświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Imagine B2B oraz akceptuję jego postanowienia

wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Imagine s.c. Dominika i Krzysztof Pamuła zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Imagine s.c. Dominika i Krzysztof Pamuła oraz mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów oraz podmiotom realizującym płatności elektroniczne.